Certificaat “Verrichten handelingen H-XRF” behaald door RSK Netherlands voor het snel en efficient inkaderen van bodemverontreiniging met zware metalen (en begeleiden sanering hiervan)

RSK-projectleiders en veldwerkers behalen certificaat “Verrichten Handelingen H-XRF”

Versa Bodemadvies BV heeft op 23 mei jongstleden een training verzorgd op de RSK-vestiging te Boxtel. In totaal hebben acht medewerkers deelgenomen aan de instructie “Verrichten handelingen met H-XRF”.

We zijn er trots op te kunnen melden dat iedereen met goed gevolg de training heeft afgerond. We beschikken nu over een ruime poule aan ervaren veldmedewerkers, milieukundig begeleiders, veiligheidskundigen, DLP+ en projectleiders (!) die op een correcte en veilige wijze gebruik kunnen maken van de H-XRF handscanner op locatie.

De eerste projecten hebben we inmiddels succesvol afgerond en de inzet van de H-XRF voor het meten van metalen in een bodemmatrix is opgenomen in het diensten pakket van RSK.

Tijdens deze instructie zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 •  Basiskennis straling;
 •  Werking en principe H-XRF;
 •  Wetgeving, beleid en KEW-dossier;
 •  Veilig en gezond werken/ ALARA/ Stralingsrisico-analyse;
 •  Kwaliteitsborging metingen;
 •  Toepassingsmogelijkheden;
 •  De praktijk buiten.

Er werd ingegaan op aspecten die belangrijk zijn bij het meten en in kaart brengen van zware metalen in de grond. Uit historisch onderzoek blijkt regelmatig dat bijvoorbeeld lood of zink in de bodem wordt aangetroffen in stedelijke en industriële gebieden. Met behulp van een H-XRF apparaat is het mogelijk om de concentratie hiervan in het veld vast te stellen zonder tussenkomst van een laboratorium. Gedurende de instructie werden niet alleen technische maar ook inhoudelijke aspecten van de metingen behandeld.

 • Er werd uitgebreid ingegaan op wat straling precies is, het elektromagnetisch spectrum en röntgenstraling.
 • Daarna is er dieper ingegaan op het H-XRF-apparaat. Hoe werkt het precies, wat wordt op welke manier gemeten, bespreking van meetprincipe.
 • Er is uitgebreid stilgestaan hoe veilig en gezond om te gaan met de H-XRF. Het ALARA-principe en de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De bijbehorende wetten (KEW), protocollen, vergunningen en kwaliteitsboringen.
 • Er is ingegaan over de do’s en don’ts van de H-XRF en de toepassingsmogelijkheden.
 • Daarnaast is project specifiek gekeken naar de inzetbaarheid en hoe de komende opdrachten goed kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.

Voordelen gebruik H-XRF apparaat:

 • Een H-XRF maakt het mogelijk om metingen te doen naar metalen in de bodem (of welk ander medium) zonder lab-analyses. Het geeft daardoor sneller resultaat.
 • Resultaten zijn direct voorhandig, dit biedt niet alleen een tijds- maar ook een kosten- en CO2 besparing omdat de omvang van een bodemverontreiniging snel en nauwkeurig in beeld kan worden gebracht met een veelvoud aan meetwaarden ten opzichte van traditioneel bodemonderzoek met lab-analyses.
 • Bij ontgraven en afvoeren van met zware metalen verontreinigde grond kan de milieukundig begeleider zeer nauwkeurig en snel de contouren van de ontgraving controleren en daarmee onnodige afvoer van grond of stagnatie van materieel tot een minimum beperken.

Nadelen:

 • Metingen zijn gevoelig voor vocht, de gemeten waarde (PB/lood) dient daarom te worden gecorrigeerd voor het percentage bodemvocht.
 • In het veld is werken met de H-XRF intensiever omdat er veel metingen moeten worden uitgevoerd voor een compleet beeld. In combinatie met RTK-GNNS kunnen de meetwaarden nauwkeurig worden gekoppeld aan hun positie (X-Y-Z) voor gebruik in een GIS applicatie.

Lood in grond in Nederland.

Vroeger werd lood veel toegepast, niet alleen in de bouw zoals bijvoorbeeld bij glas in lood ramen, verf en als afdichting bij daken en ramen, maar ook de leidingen voor drinkwater werden in het verleden voornamelijk uitgevoerd in lood. Ook het gebruik van lood als additief in benzine (tot ver in de jaren 80), heeft ertoe geleid dat in stedelijke omgevingen lood via dispositie vanuit de atmosfeer is neergeslagen in de toplaag van de bodem.  Heden ten dage wordt lood, zij het in veel mindere mate, nog steeds gebruikt als bouwmateriaal voor afdichtingen. Ook wordt lood nog steeds toegepast in accu’s als elektrode en in de halfgeleiderindustrie. Lood zit op veel plekken in de grond. Het is voor flora en fauna niet goed, maar voor de mens gevaarlijk als het in lichaam terecht komt waar het accumuleert. Dat kan op termijn risico’s opleveren voor de gezondheid.

Risico’s van verhoogde lood gehaltes.

Lood is niet goed voor de mens, vooral ongeboren baby’s en kinderen onder de 7 jaar zijn er gevoelig voor. Jonge kinderen steken tijdens het buitenspelen hun handen snel in de mond en kunnen zo vervuilde grond binnenkrijgen. Omdat hun darmen gemakkelijker lood opnemen dan volwassenen, kan het lood bij de hersenen komen en schade veroorzaken omdat deze nog volop in ontwikkeling zijn. Ook kan men lood binnenkrijgen door groenten te eten die is verbouwd op grond met verhoogde gehalten aan lood.

Onder een gehalte van 90 milligram per kg aan lood hoeft u zich geen zorgen te maken. Tussen de 90 en 370 milligram per kg aan lood in de grond wordt geadviseerd een deskundige de eventuele gezondheidsrisico’s te laten bepalen. Boven de 370 milligram aan lood in de grond is er bij directe blootstelling of inname verhoogd risico op hoge bloeddruk of een grotere kans op chronische nierziekten. Op diverse websites onder andere het RIVM https://www.rivm.nl/lood-in-bodem, de DCMR https://www.dcmr.nl/lood-in-de-bodem en de Gemeente Amsterdam https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/lood-grond/ kunt u hier meer over lezen.

Is er in uw organisatie of bedrijf behoefte aan loodmetingen in grond op locatie?

Eventuele meting met de H-XRF van het loodgehalte in de grond of sanering van een locatie met milieukundige begeleiding is in overleg mogelijk. Wij infomeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neemt u voor advies of overleg contact op met RSK Netherlands.

Wij zijn u graag van dienst, onze projectleiders staan u graag met raad en daad terzijde.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen kantoor Ridderkerk: 0180- 46 33 30 of contact opnemen met projectleider Suzan van Haaster: 06-48 51 59 44.  

www.rskgroup.nl