Inventarisatie en Monitoring van Waterhuishouding

Het monitoren en analyseren/inventariseren van waterwegen, grondwater en waterhuishouding is niet alleen van belang voor onze veiligheid, maar ook om te zorgen voor de kwaliteit van het wateraanbod, de bestrijding van verontreiniging en het voorkomen van overstromingen.

RSK heeft eigen meetdiensten voor de monitoring en analyse van de waterkwaliteit, waaronder:

  • Hydrometrische monitoring over grotere geografische gebieden en voor een langere tijd
  • Ontwerp van waterlopen en onderzoek met betrekking tot alle aspecten van de hydrologische kringloop
  • Ontwerp en Engineering van drink- en afvalwaterzuiveringen, procesevaluatie- en optimalisatie, installatie en onderhoud
  • Chemisch, biologisch en microbiologisch advies, ontwerp en uitvoering van monitoringprogramma’s
  • Advies en ondersteuning bij vaststellen van parameters, apparatuur en bemonsteringsmethoden
  • Analytische testen en expertise via ons eigen NMAS geaccrediteerd laboratorium Envirolab
  • Het verzamelen van meetgegevens
  • Analyse en interpretatie waarbij gebruik gemaakt wordt van GIS en GPS
  • Handmatige bemonstering en installatie van in-situ meetapparatuur