Legionella risico-evaluatie en -beheer

De van nature aanwezige legionella bacteriën kunnen zich vanuit rivieren, meren en waterreservoirs verspreiden naar fabrieken, koeltorens, drinkwatersystemen, en andere apparatuur die water opslaan, of gebruiken.

Werkgevers zijn verplicht om het risico dat legionella met zich meebrengt te beoordelen en maatregelen te nemen om het risico tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Deze risico-evaluatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerd en ervaren persoon of instelling.

RSK kan u van dienst zijn bij de risicobeoordeling, bemonstering, en analyse en geeft een onafhankelijk advies over de eventueel noodzakelijke beheersmaatregelen:

  • Risicobeoordelingen die alle aspecten van het watersysteem inspecteren en testen op basis van een sterkte- zwakteanalyse inclusief aanbevelingen voor verbeteringen of sanering
  • Controle- en onderhoudsschema’s, inclusief korte en lange termijn beheersmaatregelen, en hulpmiddelen voor het verzamelen, beheren en rapporteren van alle data
  • Routine controle / monitoring op Legionella, rapportage en beheer via een beveiligde website
  • Management- en toezicht op herstelwerkzaamheden
  • Data management, rapportage en beheer via een persoonlijke en beveiligde website