Water

RSK is in het Verenigd Koninkrijk een strategische speler in de watersector. Het beheer van grond-, oppervlakte- en drinkwater is in het Verenigd Koninkrijk op een andere wijze georganiseerd dan in Nederland. Waar wij hier te maken hebben met Hoogheemraadschappen, drinkwaterbedrijven en Afvalwaterzuiveringen, wordt dit in het Verenigd Koninkrijk meer op regionaal niveau georganiseerd door één organisatie. In het Verenigd Koninkrijk levert RSK strategisch advies op directieniveau en helpt bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid.

Wij zijn in staat om samen met onze specialisten uit het Verenigd Koninkrijk uw waterbedrijf te ondersteunen bij u (kapitaal) investeringsprogramma’s en het beheer van uw installaties.

RSK’s ervaring in het Verenigd Koninkrijk omvat:

  • het project voor de London Tideway Tunnels, een investeringsprogramma van £ 2 miljard;
  • AMP5 raamcontracten met Wessex Water, United Utilities en Thames Water;
  • Advisering van “corporate governance” aan Thames Water op het gebied van riolering, wateroverlast en waterproductie.