Transport

RSK’s uitgebreide expertise in de transportsector wordt onderstreept door deelname aan grote spoor- en wegprojecten. Bij deze projecten onderzoek uit om te komen tot Milieu-, Sociale en Gezondheids Effect Rapportages (EIA / ESIA / ESHIA). Ook kunnen wij u betrouwbare begeleiding bieden bij de communicatie met belanghebbenden en bevoegd gezag.

Onze diensten omvatten:

  • Milieu-effect rapportages ter ondersteuning van de geplande activiteiten;
  • Strategisch advies bij het behalen van gestelde reductiedoelen voor CO2 uitstoot;
  • Thermische analyses en testen van materialen;
  • Voorbereiden en ontwikkelen van energie reductie strategieën voor grote vervoersorganisaties;
  • Alle veldonderzoeken voor verbetering van wegen en infrastructuur.