Verontreinigde grond en herinrichting van oude industrieterreinen (brownfields)

De herontwikkeling van oude industrieterreinen (brownfields) en het saneren van verontreinigde locaties wordt door veel instanties beschouwd als een duurzame ontwikkeling. Het herontwikkelen van brownfields is technisch meestal ingewikkelder en kostbaarder dan realisatie op een nieuw stuk land (greenfield) en vereist daarom creatieve en robuuste technische oplossingen om de aanwezige beperkingen vast te stellen en weg te nemen (saneren).

RSK biedt u een efficiënte en kosteneffectieve ‘cradle-to-grave brownfield’ herontwikkeling service. Onze teams van zeer ervaren specialisten zullen van het begin tot het einde betrokken zijn bij het herontwikkelen van oude bedrijfsterreinen waardoor deze weer maatschappelijk productief en winstgevend in gebruik zullen zijn.

Door bijvoorbeeld reeds in het voorstadium mee te denken over de projectspecifieke mogelijkheden en risico’s kunnen wij u helpen haalbare en tegelijkertijd duurzame doelstellingen te verwezenlijken en een positieve gezondheids- en veiligheidscultuur te ontwikkelen binnen het projectteam.

Als een locatie gesaneerd dient te worden kunnen wij de verschillende methodieken vergelijken en de gekozen (combinatie) van varianten verder uitwerken. Niet alleen planners en overheden vereisen dit uiteindelijk, uit onze ervaring is gebleken dat het ook helpt voor de perceptie van de kosten en mogelijkheden bij onze opdrachtgevers (projectontwikkelaars) en hun klanten. RSK biedt een breed scala aan saneringstechnieken: van eenvoudige biologische zuivering door middel van lucht- en bio-besprenkeling tot meer geavanceerde technieken waaronder zwavel-, chemische oxidatie en dual-phase extractie. Ons team bedenkt innovatieve tijd- en kostenefficiënte (combinatie)oplossingen, variërend van een eenvoudige bodemsanering met grondverzet tot een biologische in-situ bodemsanering met baanbrekende resultaten.

Wij bieden verder een breed spectrum van aanvullende ondersteunende diensten al naar gelang de complexiteit van de situatie. Onze oplossingen zijn robuust, zuinig en haalbaar. Wij richten ons op reële risico’s en vermijden het onnodig stapelen van risico’s waarmee onrealistisch hoge kostenramingen worden voorkomen.