Conventionele elektriciteitscentrales

RSK is vanaf de oprichting werkzaam voor de olie- en gassector en heeft sindsdien ruime ervaring opgedaan in de energiesector. Wij zijn hierdoor in staat u te helpen met belangrijke projecten zoals de ontwikkeling van nieuwe en meer duurzame conventionele energiecentrales en de revisie en optimalisatie van bestaande energie transmissiesystemen.

Wij kunnen u helpen met diensten zoals:

  • Geotechnisch en milieutechnisch bodemonderzoek en sanering;
  • Ondersteuning bij ketenanalyse voor de CO2 prestatieladder en GHG regelingen;
  • Ondersteuning en advies over de mogelijkheid voor het afvangen en opslaan CO2;
  • Asbestverwijdering uit energiecentrales;
  • Ondersteuning en advies bij vergunningprocedures voor nieuwbouw;
  • Ondersteuning en advies voor warmtekrachtkoppeling regelingen.