Hernieuwbare energie

RSK heeft ruime ervaring en deskundigheid in huis voor advies en ondersteuning bij de opwekking van windenergie en we zien een groei van projecten op het gebied van energietransmissie, biomassa en energiewinning uit afval (biogas). Onze deskundigen op het gebied van milieu effect onderzoek (EIA / EHIA / EHSIA) zijn in staat u verder te helpen met ontwikkelings- en haalbaarheidsstudies tot en met vooroverleg en nazorg.

Onze diensten omvatten:

  • Milieu consultancy voor de ontwikkeling van on- en offshore windmolenparken;
  • Milieueffectrapportages (MER) voor on- en offshore windmolenparken;
  • MER’s voor kabelroutes en onderstations in verband met duurzame energie opwekking;
  • Milieu consultancy voor biomassa conversie projecten.