RSK Netherlands bezoekt Marktdag deelnemers Raamovereenkomst Technische adviesdiensten in de Grolsch Veste georganiseerd door Waterkracht.

Donderdag 19 mei 2022 was RSK Netherlands samen met ADC ArcheoProjecten aanwezig op een drukbezochte marktdag in Stadion FC Twente, georganiseerd door Waterkracht in het kader van een 4-jarige Raamovereenkomst Technische Adviesdiensten 2021-2025.

Waterkracht is een samenwerkingsverband tussen vijf waterschappen: Waterschap Rijn en IJssel, Drents Overijsselse delta, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland. Zij werken intensief samen op het gebied van waterkwaliteit, duurzaamheid, energietransitie en veiligheid en dragen samen zorg voor voldoende schoon en veilig en kwalitatief goed water voor boeren, bedrijven, voor bewoners in de stad en daarbuiten.

RSK Netherlands voorziet de Waterschappen van ondersteuning in de kerncompetities Bodem, Ecologie en Hydrologie. Onze ruim 30 jaar ervaring in bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, bouwstoffenonderzoek, complexe (waterbodem) saneringen, en milieutechnisch advies bieden de samenwerkende waterschappen de mogelijkheid daar waar nodig te putten uit onze kennis en ervaring. RSK levert geohydrologisch advies over het behouden van een goede waterhuishouding en waterveiligheid, zettingen, verdroging en of vernatting. Monitoring  van grondwaterstanden door middel van het inrichten van grondwatermeetnetten vormt eveneens is ook een van onze kerndiensten.  

Voor ecologisch onderzoek, gebiedsinventarisaties, QuickScans Flora en Fauna, nader onderzoeken en advies over ontheffingen Wet natuurbescherming vormt de Ecologie Desk en het team een betrouwbare vraagbaak en bron van ondersteuning.

Onze partner ADC ArcheoProjecten voorziet de Waterschappen in de kerncompetentie Archeologie.

RSK Netherlands kijkt terug op een boeiende en drukbezochte dag in voetbalstadion van FC Twente. Medewerkers van de Waterschappen en de aanwezige deelnemers kwamen samen met om kennis te maken ervaringen te delen en elkaar te inspireren.  Allen onderschrijven het gezamenlijk doel: zorg dragen voor schoon water van hoge kwaliteit, duurzaamheid, behoud van natuur en veiligheid. Voor nu en de komende jaren.

RSK Netherlands ziet uit naar een prettige samenwerking en is er trots op hieraan mee te kunnen werken.