Raamovereenkomst bodemonderzoeken met gemeente Helmond

Per 1 april heeft RSK Netherlands een raamovereenkomst met gemeente Helmond voor bodemonderzoeken. De scope van de opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek, waaronder asbestonderzoek, asfaltonderzoek (teerhoudendheid), funderingsonderzoek en partijkeuringen grond.

De opdracht is gegund op basis van prijs en een goede kwaliteitsscore. Met name de manier van communiceren, het voorgestelde projectteam met ondersteuning van eigen vakspecialisten, alsook de mate van flexibiliteit en het anticiperen gedurende een onderzoek werden als positief beoordeeld.

Ook de continuïteit van de dienstverlening is volgens de gemeente goed geborgd, waarbij de beheersmaatregelen bij mogelijke risico’s, oplossingsgericht zijn uitgewerkt.

Het startoverleg met de gemeente op 30 maart geeft veel vertrouwen voor de uitvoering van de onderzoeken. Wij zijn er klaar voor!