Raamovereenkomst bodemdiensten met Rijksvastgoedbedrijf

RSK Netherlands heeft sinds 1 juli een raamovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor het uitvoeren van diverse bodemdiensten. RSK zal het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunen met milieukundige bodemonderzoeken en advisering bij transacties en overige projecten van Rijksvastgoedbedrijf in de provincies Noord Brabant, Zeeland en Limburg.

Momenteel zijn meerdere projecten in uitvoering en zijn de eerste projecten naar tevredenheid van Rijksvastgoedbedrijf afgerond.

De scope van de raamovereenkomst betreft de uitvoering van milieuhygiënisch vooronderzoek en, indien er aanleiding voor is, verkennend en nader bodemonderzoek van zeer uitlopende type vastgoedobjecten.

  • Erven van boerderijen en landbouwgronden of overhoeken van rijkswegen en natuurgronden gelegen in het landelijk gebied;
  • Percelen met utiliteitsbouw gelegen in binnenstedelijke gebieden of op industrieterreinen en voormalige vliegvelden;
  • Motorbrandstofverkooppunten;
  • Waterpartijen of Rijkswateren.

Indien uit de onderzoeken blijkt dat de bodem moet worden gesaneerd, verzorgt RSK de voorbereiding van de sanering en vervolgens de uitvoeringsbegeleiding en het toezicht tijdens de bodemsanering.

Wij kijken uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf.