Petje af

De plek van je wieg mag nooit je kansen in de toekomst bepalen!

Hoe mooi is het om bij te kunnen dragen aan de toekomst van gemotiveerde en talentvolle kinderen en daarmee kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan? Dat antwoord is eenvoudig; heel mooi!

Daarom heeft RSK afgelopen zondag 18 april aan 30 kinderen van Stichting Petje Af laten zien wat twee van onze vakgebieden inhouden, te weten ecologie en bodemonderzoek. We hebben het hoe en waarom van bodemonderzoek en ecologie uitgelegd. Uiteraard gingen de kinderen daarna zelf aan de slag met het plaatsen van manuele boringen en het zoeken naar én leren herkennen van plant- en diersoorten in het Oosterpark in Ridderkerk. Dit alles onder begeleiding van onze eigen Ecologen, Projectleiders en Veldwerkers. 

Ieder kind heeft zijn eigen verhaal en niet ieder kind heeft het even makkelijk. Sommige kinderen stellen van nature veel vragen en zijn erg geïnteresseerd en bij andere kinderen moet je eerst even door de ‘’stoere praatjes’’ heen prikken. Dit is allemaal ok. Ieder kind mag zichzelf zijn.

Tijdens het laatste vragenrondje stak een van kinderen haar hand op met de vraag of ze later bij RSK mocht komen werken. Na zo een vraag kun je deze mooie dag alleen maar met een glimlach op je mond afsluiten. En ja, natuurlijk mag je later bij RSK komen werken!

Met een goed gevulde goodie-bag gingen de kinderen tot slot in de touringcar bus weer op huis aan. Wij kijken terug op een zeeg geslaagde dag en zijn dankbaar dat wij onze bijdrage hebben kunnen leveren aan zo een goed initiatief.

Op een mooie en vooral gelijke toekomst voor alle kinderen!

We willen graag de gemeente Ridderkerk en Staatsbosbeheer bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie (Oosterpark te Ridderkerk)

En voor de vrijwilligers van Stichting Petje af: bedankt voor de fijne samenwerking en bedankt voor jullie tomeloze inzet voor deze kinderen die het zo hard nodig hebben.

Wil je met jouw inzet ook het verschil maken voor deze kinderen? Neem dan vooral even contact op met de stichting via https://www.petjeaf.nl/nederland/

*voor het plaatsen van de foto’s is volgens de richtlijnen van de AVG toestemming gegeven*