Onze betrokkenheid bij Gezondheid & Veiligheid

RSK Netherlands is gecertificeerd volgens ISO 9001 (Veiligheid) ISO 14001 (Milieu) en ISO 45001 (Arbo) onze prestaties worden geborgd via een geïntegreerd veiligheid management systeem (SHEQMS). Wij monitoren onze werkzaamheden via een intern management team dat regelmatig voor onze medewerkers audits en trainingen verzorgt. Door de projectleiders en het management worden maandelijkse audits in het veld uitgevoerd en gerapporteerd.

Jaarlijks worden er vanuit RSK Group wereldwijd safetyevents en standdowns georganiseerd. De Safetyfortnight is een voorbeeld waarbij we iedere werknemer en ook onderaannemers betrekken om in een periode van twee weken samen te komen, te leren van onze ervaringen en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Uiteindelijk willen we dat iedereen elke avond in dezelfde gezondheid weer thuiskomt.

Maandelijks organiseren we voor onze buitendienstmedewerkers en een wisselende groep van projectleiders en managers toolbox-meetings. Hierbij worden specifieke veiligheidsonderwerpen besproken en zijn er trainingen om bijvoorbeeld verkeersrisico’s te herkennen en te voorkomen.

Veiligheid raakt ons allemaal, onze modules zijn ook beschikbaar voor uw trainingsdoeleinden.