Vrouwen & leiderschap

In een recent artikel dat online gepubliceerd werd in The Guardian met als titel ‘’Engineering has moved on, it’s time women took advantage’’ schrijft medeoprichtster en directeur van RSK, Sue Sljivic, dat technische bouwkunde zich heeft ontwikkeld en dat het tijd wordt dat vrouwen het initiatief gaan nemen. Sue Sljivic benadrukt in dit artikel de positieve kijk op vrouwen en leiderschap bij RSK en het promoten van vrouwen op de werkvloer.

Vandaag de dag is het totale percentage vrouwelijk personeel bij RSK om en nabij eenderde, dit aantal is ongeveer hetzelfde als 25 jaar geleden, toen ik me aansloot bij RSK. Het aantal is ongeveer hetzelfde voor senioren in het middenkader en ongeveer 25% op bestuursniveau. We hebben in de beginfase van het bedrijf de beslissing genomen om vrouwlijke bouwkundigen naar het Midden-Oosten te sturen. Daarnaast leidt een vrouw onze werkzaamheden in Saudi-Arabië. Zij werkt vanuit huis, terwijl ze tevens een gezin grootbrengt.

De acceptatie van vrouwen kan echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. In het begin van het artikel wordt de moeilijke startperiode van Sue bij een vorig bedrijf beschreven. De bouwsector werd toen vrijwel volledig gedomineerd door mannen.’’Ik was zo’n beetje de enige vrouw op bouwplaatsen in mijn baan als landschapsarchitect bij wat toen het grootste onshore olieveld in West-Europa was,” zegt ze. Sue beschrijft vervolgens de muren van bouwketen, die versierd waren met posters van in bikini geklede meisjes. Ze herinnert zich dat ze regelmatig vergaderingen bijwoonde met ongeveer 20 mannen. Die verwachtten van haar dat dat ze de notulen opstelde en koffie inschonk.” ik lachte het weg, maar het duurde even voordat ik het zelfvertrouwen had gevonden om nee te zeggen.”

Gezien het feit dat Sue Sljivic slechts een paar jaar later medeoprichter van RSK werd, is deze anekdote bijna lachwekkend. Zoals Sue dit in het artikel al duidelijk maakt, is de houding van mannen ten opzichte van vrouwen in de industrie snel veranderd. Zeker vergeleken met 27 jaar geleden toen haar carrière vaste vormen begon aan te nemen. Sue verklaart deze verandering hoopvol: “de industrie is volwassen geworden en er is behoefte aan meer technische specialisten, ongeacht hun geslacht, maar ook omdat het HR management dit niet meer tolereert.”
Hoewel het besef er is dat in de zakenwereld over het algemeen nog vooruitgang moet worden geboekt op weg naar totale gelijkheid, erkent Sue RSK’s individuele houding om positiever te zijn: “RSK’s voorzitter, Dr Alan Ryder, is altijd solidair en flexibel geweest bij het combineren van werk en gezin en dat zorgt voor loyaliteit. “zegt ze. Deze visie van RSK wordt ondersteund door de succesverhalen van andere vrouwelijke leiders binnen RSK.
RSK heeft niet alleen vrouwen met bestuursfuncties zoals Ruth Allen aangemoedigd. Zij sloot zich in 2007 bij RSK aan en was toen al uitgegroeid tot de eerste vrouwelijke, nationale voorzitter van Pipeline Industries Guild. RSK heeft ook veel vrouwelijke werknemers geholpen in de voortgang van hun carrière terwijl ze andere aspecten van hun leven, zoals het hebben van een gezin, ook konden combineren.
HR-directeur Zoë Brunswick is een ander voorbeeld van het succesvol jongleren tussen het hebben van een carrière en een gezin. Zoë sloot zich zes jaar geleden als een senior HR-assistent bij RSK aan. Sindsdien is zij zowel HR-directeur als moeder geworden. Sinds zij is begonnen bij RSK, heeft Zoë de RSK afstudeerregeling geïntroduceerd, dit is een online programma dat starters helpt integreren. Ze heeft ook een verzuimmanagement beleid ingevoerd, waardoor de verloren werktijd door afwezigheid is teruggebracht tot onder 2% per jaar. In 2010 won Zoë voor haar inspanningen een Rising Star Award.
RSK’s ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat Zoë flexibel in haar werktijden kon zijn en toen ze terugkwam van zwangerschapsverlof weer over kon gaan op full-time te werken, zodat zowel haar carrière als haar gezinsleven zich gelijktijdig konden ontwikkelen.
Sarah Mogford, managing director van Milieu, Gezondheid en Veiligheid, is een ander voorbeeld van RSK’s succesvolle vrouwen. Sarah is verantwoordelijk voor een team van 25 man en is betrokken geweest bij een groot aantal high-profile projecten en het beheer van klanten en operaties in Europa en Noord-Amerika. Ze heeft tijdens haar 17 jaar bij RSK verschillende internationale compliance-audit programma’s ingezet en geleid. Sarah heeft in het bijzonder expertise in “due diligence-auditing”: een gebied waarin zij verantwoordelijk is voor het beheer en de onderhandelingen van de milieucomponent bij fusies en overnames. Ze heeft hierbij de technische leiding van het project. Sarah heeft twee kinderen en werkt part-time.

Zoë en Sarah’s ervaringen zijn niet ongewoon binnen RSK. Bestuurders Claire Knighton (Envirolab), Jan Swan (Milieu en AETC), Abigail Draper (Financiën) Vivienne van Vliet (Financiën) hebben ook allemaal succesvol hun senior functies met het moederschap kunnen combineren. De meesten hebben dan ook gebruik gemaakt van de flexibele werktijden die RSK kan bieden.
“Ik ben trots op RSK’s track record in het werven en behouden van vrouwen,” vertelt Sue. “RSK’s positieve houding ten opzichte van vrouwen op de werkplek moet blijven bestaan, en andere bedrijven zouden naar mijn mening dezelfde mate van integratie moeten hebben om ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk op gelijke voet komt met andere landen in het werven van vrouwen in de wetenschap, technologie en engineering rollen.”
Zoals Sue er in haar artikel op wijst: “Universiteiten verwelkomen tegenwoordig meer vrouwen in de wetenschappelijke en technische opleidingen, maar dat vertaalt zich nog niet op de werkvloer. In het Verenigd Koninkrijk, gaat driekwart van de vrouwen die een wetenschappelijke, technologische of een engineeringopleiding hebben genoten uiteindelijk geen beroep in hun vakgebied uitoefenen. Het Verenigd Koninkrijk heeft het laagste aantal vrouwelijke ingenieurs in Europa – een schamele 8,7% ten opzichte van 30% in Letland”.
Het wordt tijd dat het Verenigd Koninkrijk aan een inhaalslag begint.