RSK visie

“Het aanbieden van uitstekend advies en consultancy services vanuit een excellente werkomgeving, door gemotiveerde, enthousiaste en ambitieuze professionals.”

In 1990 het jaar nadat RSK werd opgericht, hebben wij voor het bedrijf een lange termijnvisie opgesteld. Deze visie, zoals verwoord en uitgedragen in onze plannen en ambities, is een duidelijke intentieverklaring waarvan wij nooit zijn afgeweken.

Gelijktijdig hebben we negen uitgangspunten geformuleerd, om onze bedrijfsvoering, activiteiten, strategieën en handelingen te ondersteunen door het:

  • Inhuren, behouden en belonen van getalenteerde en toegewijde mensen;
  • Opbouwen van blijvende klantrelaties;
  • Aanmoedigen van voortdurende verbeteringen en innovaties;
  • Stimuleren van een leercultuur in een positieve werkomgeving;
  • Strategisch investeren in een duurzame groei;
  • Gefocust zijn op stabiele,voorspelbare financiële prestaties;
  • Onderhouden van een niet aflatende inzet voor gezondheid en veiligheid;
  • Bevorderen van het begrip duurzaamheid in alles wat we doen;
  • Management & personeel aanmoedigen tot overleg, samenspraak en heldere communicatie.

We zijn vandaag nog even trouw aan deze uitgangspunten als toen we deze voor het eerst opschreven.