Privacy verklaring en Legal Disclaimers

Om u een passende aanbieding te kunnen doen hebben wij uw (persoons)gegevens nodig, zoals uw NAW gegevens en uw email-adres. Wij zullen uw (persoons)gegevens zorgvuldig verwerken en beheren. U blijft zelf eigenaar van de gegevens.

Wij vragen om uw toestemming uw (persoons)gegevens te verwerken voor minimaal de duur van de opdracht. Wanneer u instemt met onze offerte(s) gaat u akkoord met het door ons verwerken van uw (persoons)gegevens.

In de handleiding Algemene verordening gegevensbescherming zijn veel voorkomende bewerkingen genoemd, waaronder ‘verzamelen, vastleggen, opslaan, opvragen, raadplegen en gebruiken’. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering en de uitvoering van uw opdracht. De verwerkingen vallen daarom onder rechtsgrondslagen zoals deze genoemd zijn in de AVG en zijn daarom gerechtvaardigd.

Aanbieden van de diensten:

Als u van onze diensten gebruikmaakt, verwerkt RSK informatie voor zover dit nodig is om uw opdracht uit te voeren en om aan de financiële en wettelijke verplichtingen van RSK te voldoen.

De rechtsgrond voor deze verwerking, is de voorziening van de dienst waar u ons opdracht voor heeft gegeven middels bevestiging van onze offerte of raamovereenkomst.

Aanbiedingen en aanbevelingen:

Daarnaast kunnen we uw gegevens verwerken voor gerichte proposities zodat we producten en diensten op uw behoeften kunnen afstemmen.

Legal disclaimers RSK:

https://rskgroup.com/terms-of-use/

https://rskgroup.com/privacy/

https://rskgroup.com/cookie-policy/

https://rskgroup.com/wp-content/uploads/2020/12/RSK-Tax-Strategy.pdf

Privacy verklaring RSK 1.0