Najaar onderzoeken Ecologie

Voor onze ecologen is het drukke herfstseizoen in aantocht. Daarom is het nu bij uitstek de tijd om uw planning voor ecologie op orde te brengen zodat wij op tijd klaar zijn voor de start van eventueel najaar onderzoek.
RSK Netherlands beschikt over een deskundig en ervaren team ecologen die ondersteuning kunnen bieden bij ecologische vraagstukken binnen uw organisatie. U kunt hierbij denken aan:

– Ecologisch onderzoek en soort management plannen
– QuickScans Flora & Fauna
– Aanvragen vergunningen en/of ontheffingen bedrijfsactiviteiten in Natura 2000 gebieden 
– Habitatmanagement beschermde diersoorten
– Bestrijding invasieve exoten onder meer de Japanse duizendknoop
– AERIUS Stikstof depositie calculatie
– Advies mitigerende maatregelen
– Inventarisatie habitatonderzoek vleermuizen, gierzwaluwen, woelmuizen

Wist u dat een aanvraag voor ontheffing voor aanvang van de herontwikkeling van een locatie en/of start van bouwwerkzaamheden geregeld moet zijn? Wist u ook dat voor alle bouwwerkzaamheden of herinrichtingen die niet onder “onderhoud” vallen een AERIUS stikstof depositie berekening noodzakelijk is?

RSK voorkomt vertraging in de planning en helpt u tijd en kosten te besparen als dit tijdig goed geregeld is. Wij signaleren mogelijke knelpunten voordat deze zich voordoen en helpen bij mitigatie van milieu impact als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten.

Voor meer informatie en advies of een offerte kunt u vrijblijvend contact op nemen met de afdeling Ecologie van RSK, hoofdkantoor Ridderkerk.
Tel: 0180-46 33 30. Of raadpleeg de website: www.rskgroup.nl