Het saneren van ETBE/MTBE gerelateerde verontreinigingen

ETBE en MTBE zijn ethers die worden toegevoegd aan brandstof (benzine) om het octaangehalte te verhogen, de verbrandingsuitstoot schoner te laten verlopen of een combinatie van deze twee effecten. Naast het vooruitstrevende positieve effect op het milieu, hebben de additieven echter ook negatieve eigenschappen (Buwal, 2004; CONCAWE, 2012 en Holderbeke et al., 2015). Ze kunnen als ze in de bodem terecht komen het grond- en oppervlakte water snel verontreinigen.

Zowel MTBE en ETBE in iets mindere mate zijn zeer goed oplosbaar in water en hebben een lage retardatie (mate waarin de stof zich aan de bodemmatrix hecht). Dit kan er voor zorgen dat zodra een MBTE/ETBE verontreiniging ongewenst in contact komt met grondwater, grote gebieden kan vervuilen.

Voor het saneren van een MTBE/ETBE verontreinigingspluim zijn meerdere mogelijkheden zoals ontgraven, extractie, biologische, chemische en IBC-methodes. Het kiezen van de juiste methode hangt af van verschillende factoren zoals bodemparameters, tijdsduur, mate van verspreiding en natuurlijk ook het economische plaatje.

De natuurlijke afbraak van MTBE/ETBE is met name interessant omdat het erg breed inzetbaar is en er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van ingrijpende saneringsmethodes. De afbraak van MTBE en ETBE in bodem en grondwater is het afgelopen decennia uitvoerig onderzocht. Er is gebleken dat onder de juiste omstandigheden er erg goede resultaten kunnen worden gehaald (Thorton et al., 2020; en de referenties hierin). Om natuurlijke afbraak te realiseren moet er voldoende zuurstof in de bodem aanwezig zijn waardoor er een effectief saneringsalternatief is door de natuurlijke afbraak te stimuleren met luchtinjecties of bellenschermen.

Doordat de effecten van mogelijke andere componenten (vluchtige aromaten, minerale olie) op de natuurlijke afbraak en ook de specifieke condities waaronder de natuurlijke afbraak het meest efficiënt is nog niet geheel duidelijk zijn, valt er zeker op dat gebied nog terreinwinst te halen om MTBE/ETBE verontreinigingen effectief en zonder ingrijpende werkzaamheden of chemicaliën te verwijderen.