Veiligheidsinspecties op Locatie en Audits

Het maakt niet uit hoe goed procedures en systemen ook mogen lijken, het belangrijkste is hoe goed ze worden ondersteund, uitgevoerd en nageleefd. De veiligheidscultuur moet door de gehele organisatie (kunnen) worden gedragen waarmee het in het DNA van uw bedrijf zit.

Binnen RSK hebben we veiligheidskundigen (MVK en HVK) beschikbaar om bij u op locatie de veiligheidsprotocollen te toetsen en uw personeel te motiveren veilig te werken. Wij kunnen u ondersteunen met RI&E ontwerp- en uitvoeringsfase, Kick-Off meetings, Last Minute Risk Assessments, Toolbox-meetings, CROW-400 toetsing en complience checks. 

Mogelijk gevaarlijke situaties worden zo op voorhand al herkend waarmee stagnatie en onvoorziene  kosten tijdens de uitvoeringsfase kunnen worden vermeden. Belangrijker is echter dat we hiermee gezamelijk in staat zijn om ongevallen en onnodig letsel (of erger) te voorkomen. Uiteindelijk willen we iedereen elke avond weer veilig en gezond thuis laten komen.