Veiligheidsinspecties op Locatie en Audits

Het maakt niet uit hoe goed procedures en systemen ook mogen lijken, het belangrijkste is hoe goed ze worden uitgevoerd en nageleefd. Binnen RSK werken wij op locatie met veiligheids protocollen is ons personeel getraind in het houden van Last Minute Risk Assessments bij betreding van de site en aanvang van het werk op locatie. Mogelijke gevaarlijke situaties worden zo op voorhand al herkend en meegenomen in bij het in kaart brengen van risico’s.

RSK kan veiligheidsinspecties en audits uitvoeren om te controleren of uw veiligheidsnormen worden gehandhaafd. Wij kunnen het in strijd zijn met of het niet voldoen aan veiligheidsvoorschriften ter plaatse identificeren voordat deze kunnen leiden tot een ongeval of vervolging.