Veiligheid bij Aannemers, Ketenaansprakelijkheid

Iedereen die met aannemers werkt, heeft de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat deze bekwaam zijn en zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Wanneer aannemers op uw bedrijf werkzaam zijn, moet u deze vooraf informeren over alle veiligheids- en gezondheidsaspecten en ervoor zorgen dat hun werk wordt gecoördineerd met die van andere aannemers, uw eigen medewerkers en uw klanten.

Onder de huidige wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, is het uw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u een effectief aannemers managementsysteem bezit.
RSK kan u van dienst zijn met:

  • Geaccrediteerde gezondheids- en veiligheidsadviseurs diensten;
  • Training op locatie toegespitst op de dagelijkse praktijk van aannemers zodat er wederzijds begrip ontstaat over de eisen en knelpunten in de procedures verbeterd kunnen worden;
  • Assistentie bij de ontwikkeling van het controle- en beheerssysteem en deze integreren in uw kwaliteitssysteem;
  • Hulp bij het audits van aannemers en het ontwikkelen van een geaccrediteerde leverancierslijst;
  • Locatie audits en inspecties om te zorgen voor naleving en het identificeren van verbeteringen.