Arbeidshygiëne

De voorschriften uit COSHH “Control of Substances Hazardous to Health (Amendment) 2004 Regulations” vereisen dat voorafgaand aan het werken met gevaarlijke stoffen (CRM stoffen) een studie moet worden uitgevoerd waarbij de blootstellingrisico’s worden geïdentificeerd en er werkmethoden worden ontwikkeld om blootstelling aan deze stoffen te voorkomen, te verminderen en de risico’s te beheersen.

RSK kan helpen met:

  • Het helpen identificeren welke onderzoeken vereist zijn;
  • Het verzorgen van uw COSHH studie;
  • COSHH assessor training en begeleiding;
  • Ontwikkelen van praktische oplossingen om blootstellingrisico’s weg te nemen of te verminderen;
  • Monitoring van de luchtkwaliteit;
  • Toezicht op veilig werken en gezondheid;
  • Onderzoek en advies over Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s);
  • Ontwikkelen en verifiëren van calamiteitenplannen (bedrijfsnoodplan) in geval van brand, ongevallen en chemische incidenten.