Strategisch advies bij herontwikkeling en duurzaam hergebruik van verontreinigde locaties en “Brownfields”.

Verlaten bedrijfs- en braakliggende terreinen, zogenaamde Brownfields, zijn niet altijd gemakkelijk te herontwikkelen. Het managen van deze vaak complexe locaties vereisen geïntegreerde oplossingen door multidisciplinaire teams.

RSK’s internationale saneringsteam is in staat om samen met de klant oplossingen te bedenken. Wij leveren hiervoor projectmanagement diensten en staan er voor in dat het project van de grond komt.

We onderhandelen samen met u of namens u, met (project-)ontwikkelaars om de beste aanbiedingen voor de locatie te krijgen. Wij adviseren over de planning, de bodemsanering en nazorg, de veiligheid en het milieu tijdens de herontwikkeling.

RSK is een internationaal gerespecteerd adviesbureau op het gebied van milieu en duurzaamheid bij zowel woningbouw- als industriële projecten. Wij kunnen u helpen bij het duurzaam herontwikkelen van uw terrein en het realiseren van uw doelstellingen.

Ons team bedenkt innovatieve tijd- en kostenefficiënte (combinatie)oplossingen, variërend van een eenvoudige bodemsanering met grondverzet tot een biologische in-situ bodemsanering met baanbrekende resultaten. Wij bieden een breed spectrum van ondersteunende diensten al naar gelang de complexiteit van de situatie.

Onze oplossingen zijn robuust, zuinig en haalbaar. Wij richten ons op reële risico’s en vermijden het onnodig stapelen van risico’s waarmee onrealistisch hoge kostenramingen worden voorkomen.
Wij kunnen u helpen met:

  • de verwerving van verontreinigde locaties;
  • het adviseren in de omgang met de belanghebbenden en de locale overheden;
  • de planning en het verkrijgen van de benodigde toestemmingen;
  • het ontwerp en engineering;
  • het beheer en directievoering.