Saneringsmogelijkheden: afweging en ontwerp

Overheden vereisen een saneringsafweging wanneer blijkt dat uw locatie moet worden gesaneerd. RSK kan u hierbij helpen.

Wij beoordelen de saneringsopties op basis van locatiespecifieke omstandigheden en toekomstige ontwikkelingen. Of het nu gaat om een eenvoudige kosten-batenanalyse of een complexe situatie waarbij veld- en/of pilot proeven wenselijk zijn, wij geven inzicht in de meest kosteneffectieve en efficiënte saneringsvariant.

Voor het verkrijgen van goedkeuring van de gekozen oplossing voeren wij overleg met het bevoegd gezag. Vervolgens helpen wij u met het ontwerp van de gekozen saneringsmethode(n) en met de wijze waarop de gekozen methode zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij de aanbesteding en directievoering.

De gevolgen voor de locatie brengen wij in beeld waarbij we rekening houden met alle relevante maatregelen om de locatie op een verantwoorde wijze te herontwikkelen. Onze experts weten hoe de problemen kunnen worden voorkomen en lossen knelpunten op.

Het verkrijgen van goedkeuring op een succesvolle sanering is cruciaal om toekomstige kopers / financiers van de locatie mee te laten doen. We kennen de “in’s en out’s” van het proces om goedkeuring te verkrijgen.