Due Diligence

De Engelse term due diligence betekent letterlijk “gepaste zorgvuldigheid”.

Bij onderhandelingen voor de de overname van bedrijven, gebouwen of locaties wordt veel informatie gevraagd aan- en verstrekt door de verkopende partij. Vanuit uw positie is het vereist dat u de verstrekte informatie op volledigheid en juistheid controleert. RSK kan u helpen om de juiste specifieke informatie te achterhalen op het gebied van milieu en asbest, vergunningen en omgeving, arbeidshygiene, veiligheid en afvalbeheer. Ook ecologie en voedselveiligheid (bedrijfskantine) kunnen onderwerp zijn van een Due Diligence.

RSK Netherlands beschikt over een tool waarme we de actuele wet- en regelgeving, inclusief regionale en locale deviaties op het gebied van Milieu, Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Voedselveiligheid in beeld hebben en kunnen toetsten.

Een Due Diligence onderzoek wordt veelal in verschillende fasen uitgevoerd en gerapporteerd zodat deze in lijn is met uw overnameproces en er efficient met tijd en kosten wordt omgegaan. Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring (NDA), zal in eerste instantie op afstand de beschikbaar gestelde data worden beoordeeld op actualiteit en volledigheid. Indien gewenst kan dit worden gecombineerd met een locatiebezoek en intervieuw met een KAM-coördinator van het bedrijf. In een eventuele vervolgfase kan het onderzoek worden uitgebreid. Hierbij kan worden gekeken naar de bodemkwaliteit, asbest, Chroom-6, brandveiligheid en dergelijke. Hiermee worden de risico’s, noodzakelijke aanpassingen, investeringen en tijdstrajecten in beeld gebracht.