Kennisontwikkeling en Management Personeel

De Arbowet stelt dat ondernemingen, ongeacht hun omvang, één of meer “bevoegde personen” moeten benoemen om te adviseren en te helpen bij het beheren en ontwikkelen van alle personeelsaspecten omtrent gezondheid en veiligheid.

Voor kleine bedrijven is het vaak onpraktisch om hiervoor iemand in vaste dienst te nemen of op te leiden. Grotere bedrijven hebben hiervoor in de meeste gevallen de deskundigheid in huis, maar hebben soms aanvullend specialistisch (juridisch) advies en ondersteuning nodig op het gebied van gezondheid, veiligheid of milieu.

Wat uw situatie ook is, RSK heeft een kosteneffectieve support service die ervoor zorgt dat u voldoet aan de morele en wettelijke verplichtingen om uw personeel te ondersteunen.
Als geaccrediteerde organisatie kan RSK u vertegenwoordigen en ondersteunen:

Het gebruik van ons bedrijf voor uw geaccrediteerde ondersteuning;

  • Toegang tot helplijnen;
  • Een gezond- en veiligheidsnieuwsbrief;
  • Consultancy op dagbasis, afhankelijk van uw behoeften;
  • Toegang tot gekwalificeerde gezond- en veiligheidsprofessionals;
  • Updates over veranderingen in de gezond- en veiligheidswetgeving;
  • Ad hoc hulp.

Onze ondersteuning kan desgewenst worden uitgebreid met geaccrediteerde milieudeskundigen van ons MER team (EIA / EHIA / EHSIA).