Getuige Deskundige diensten

De introductie en verdere aanpassingen van nieuwe Wet en regelgeving de afgelopen drie decennia op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu heeft niet alleen een grote invloed gehad op ons werk- en leefmilieu, maar ook op de activiteiten en ontwikkelingsplannen van bedrijven en overheid. Het is dan ook geen toeval dat juridische geschillen op deze gebieden sinds de vroege jaren 1990 steeds vaker voorkomen. Veel van deze geschillen gaan over de kosten en (on)mogelijkheden die voortvloeien uit de interpretatie van de verschillende Wet en Regelgeving.

Het mag duidelijk zijn dat het daarom van vitaal belang is de meestal complexe en technische problemen goed te begrijpen en de achterliggende juridische context op een juiste wijze te interpreteren. Rechtbanken, ambtenaren en managers roepen daarom steeds in vaker in het voortraject al de hulp in van onze deskundigen op verschillende vakgebieden, terwijl degenen die reeds betrokken zijn bij geschillen onze deskundige inschakelen voor bijstand en advies.

Het RSK-team van senior consultants heeft uitgebreide ervaring in het leveren van getuige deskundige ondersteuning in een waaier van disciplines. Onze diensten kunnen op maat worden afgestemd over het gehele spectrum van het project. Wij hebben ervaring met plaatselijke locatie specifieke juridische ondersteuning maar ook grotere, meer complexe nationale- en internationale geschillen ondersteund.

Onze expertisegebieden omvatten ondermeer:

Asbest;

Bodemverontreiniging;

Geofysica;

Geotechniek;

Bouwmaterialen;

Bodemonderzoek.