Management systemen

Het binnen budget en gestelde termijnen leveren van werk mag natuurlijk niet ten kosten gaan van de bedrijfsprestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. RSK kan u helpen de verschillende processen in beeld te brengen en te optimaliseren zodat deze in stroomlijn zijn met uw zakelijke doelstellingen.

Wij werken samen met u aan een positieve gezondheids- en veiligheidscultuur binnen uw organisatie en zorgen ervoor dat de relevante wetgeving geïntegreerd is in uw management systeem. Hiermee zijn niet alleen uw procedures juridisch op orde, maar zijn deze ook op maat gesneden voor uw individuele bedrijfssituatie.