Coördinatie van Ontwerp en Bouwproces (CDM)

In het Verenigde Koninkrijk is wettelijk de “Construction (Design en Management) Regulations 2007” van toepassing op vrijwel iedereen die betrokken is bij de bouw. Een bouwproject dat langer duurt dan 30 dagen of 500 mandagen is verplicht een CDM coördinator te benoemen om over gezond- en veiligheidskwesties te adviseren gedurende het gehele ontwerp en bouwproces. In Nederland zijn deze taken samengevat in de V&G Coördinatie ontwerpfase.

RSK verstrekt professionele CDM coördinator ondersteuning sinds deze regelgeving in 1995 in werking trad. Onze projectleiders hebben naast hun vaardigheden als projectmanager tevens kennis van vastgoedmanagement, bouwtechniek, Veiligheid, Milieu en Gezondheid. Met deze kennis en daarnaast een pragmatische aanpak, begeleiden wij projecten variërend van kustverdediging en stedelijke hoogbouw tot infrastructurele elektriciteitswerken , ontmantelingen (sloop) en landschapsinrichting.

Onze projectleiders selecteren en contracteren op professionele wijze adviseurs en aannemers en optimaliseren de totale prijs- / kwaliteitverhouding van het complete product voor de opdrachtgever. Onderwerpen die bij bouwregelgeving vooral aan de orde komen zijn:

 • Omgevingsvergunning
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Brandveiligheid en brandpreventie
 • V&G Coördinatie ontwerpfase
 • Locale meldingen, vergunningen en ontheffingen

Naast onze wettelijke verantwoordelijkheden als CDM coördinator kunnen wij ook van dienst zijn bij:

 • Competentie en beschikbaarheidstudies aannemers en adviseurs
 • Locatie inspecties en audits
 • Risico Identificatie Workshop met ontwerpers
 • Asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop- en renovatiewerkzaamheden
 • Advisering hoofdaannemers bij het opstellen van V&G Coördinatie ontwerpfase
 • CDM bewustwording en uitgebreide CDM training voor opdrachtgevers , ontwerpers en aannemers