Organisch- en Anorganisch Laboratoriumonderzoek

Bij chemische analyses wordt een onderscheidt gemaakt tussen organische- (koolwaterstof gerelateerde) en anorganische parameters (bijvoorbeeld zware metalen). De chemische analyses helpen bij het vaststellen van verontreinigen en bij het (op)volgen van saneringen en herontwikkeling van voormalige industriële locaties (Brownfields). De chemische concentraties kunnen worden bepaald in water, lucht en bodem, maar ook op andere stoffen.

RSK heeft een eigen, volledig UKAS en MCerts geaccrediteerd laboratorium Envirolab, waar deze analyses 24/7 worden uitgevoerd. Envirolab is een van de weinige Britse laboratoria dat hiertoe in staat is. Envirolab heeft een eigen koeriersdienst en bemonsteringsmateriaal wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Voor bijzondere situaties beschikken wij over medewerkers met een geaccrediteerde getuige-deskundige verklaring. Verder heeft Envirolab een eigen volledig operationeel en geaccrediteerd laboratorium in het zuiden van Irak (Energy City).
Envirolab richt zich naast kwaliteit en nauwkeurigheid ook op het onderhouden van persoonlijk contact, zodat u de best mogelijke service krijgt.

Tot onze UKAS-geaccrediteerde organische laboratoriumanalyses behoren:

  • Petroleumkoolwaterstoffen
  • Vluchtige organische koolwaterstoffen
  • Polychromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
  • Polychloorbifenylen
  • Dioxinen en furanen

Onze analyses voldoen aan alle vereiste detectielimieten en kunnen in bijzondere gevallen nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.