Gutsboringen en Sonderingen

Gutsboringen zijn zeer geschikt voor milieutechnische of ongeroerde bemonsteringen en voor boringen op locaties met een beperkte ruimte of toegankelijkheid. RSK heeft eigen hydraulisch percussie gutsboormachines voorzien van een rupsonderstel of draagbaar. Er kunnen monsters worden gestoken en verpakt in een doorzichtige kunststof buis voor geotechnisch onderzoek door onze ingenieurs en diverse testen in ons laboratorium. Voor milieutechnisch onderzoek kunnen ongeroerde monsters worden genomen in RVS steekbussen.
Onze gutsboorstelling met rupsonderstel kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van sonderingen (dynamic probe testing) en biedt de mogelijkheid om meetinstrumenten (loggers) en peilbuizen voor grondwateronderzoek te instaleren

Belangrijkste kenmerken:

  • Ongeroerde monstername
  • Standaard en dynamische sonderingen
  • Diverse boordiameters beschikbaar
  • Veiligheidstechnisch gecertificeerd personeel voor werken aan het spoor
  • Bouwkundig gecertificeerd personeel

Sonderingen

Sonderingen worden in Nederland gebruikt voor geotechnisch bodemonderzoek. Met een sondering wordt een sondeerconus met een constante snelheid in de bodem gedrukt. Hiermee worden de ligging en draagkracht van de verschillende grondlagen in de ondergrond in kaart gebracht.

Tijdens de sondering wordt de weerstand van de conuspunt en de wrijving (kleef) langs de schacht gemeten. Eventueel kunnen met speciale conussen ook de waterspanning, helling, geleidbaarheid en temperatuur worden geregistreerd.

De resultaten van een sondering worden gebruikt voor geotechnische berekeningen zoals het opstellen van een funderingsadvies voor een gebouw of woning. De gegevens worden ook gebruikt om berekeningen te kunnen doen voor bemalings- en ontgravingsadviezen, het ontwerpen van een bouwput of (her)infiltratie van onttrokken grondwater (spanningsbemalingen).