Gutsboringen en Sonderingen

Gutsboringen zijn zeer geschikt voor milieutechnische of ongeroerde bemonsteringen en voor boringen op locaties met een beperkte ruimte of toegankelijkheid. RSK heeft eigen hydraulisch percussie gutsboormachines voorzien van een rupsonderstel of draagbaar. Er kunnen monsters worden gestoken en verpakt in een doorzichtige kunststof buis voor geotechnisch onderzoek door onze ingenieurs en diverse testen in ons laboratorium. Voor milieutechnisch onderzoek kunnen ongeroerde monsters worden genomen in RVS steekbussen.
Onze gutsboorstelling met rupsonderstel kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van sonderingen (dynamic probe testing) en biedt de mogelijkheid om meetinstrumenten (loggers) en peilbuizen voor grondwateronderzoek te instaleren

Belangrijkste kenmerken:

  • Ongeroerde monstername
  • Standaard en dynamische sonderingen
  • Diverse boordiameters beschikbaar
  • Veiligheidstechnisch gecertificeerd personeel voor werken aan het spoor
  • Bouwkundig gecertificeerd personeel