Grondboringen en Sonderingen

Een grondig bodemonderzoek voorkomt kostbare projectvertraging en financiële tegenvallers. Middels grondboringen en sonderingen wordt inzicht verkregen in de bodemopbouw, kunnen verschillende geotechnische- en milieutechnische metingen worden verricht en kunnen grondmonsters worden genomen voor laboratoriumonderzoek. Ook kunnen peilbuizen worden geïnstalleerd voor monitoring van grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit.

RSK kan u helpen met alle locatiespecifieke aspecten van bodemonderzoek en studies naar verontreinigde grond. Binnen RSK-Structural Soils, hebben wij ervaren en gecertificeerd personeel voor veilig werken langs het spoor. Onze bouwkundig gekwalificeerde ingenieurs kunnen de veld- en testgegevens op een juiste wijze interpreteren. We hebben een breed scala aan eigen apparatuur geschikt voor het boren door land- en waterbodem, dicht grind en gesteente. Onze boorstellingen zijn gemonteerd als aanhanger voor op de weg, op rails of op een ponton. Voor moeilijk te bereiken locaties beschikken we over demontabele boorstellingen. Verstoring van verontreinigde grond kan daarmee tot een minimum worden beperkt en er kunnen verschillende instrumenten voor langdurige metingen worden geïnstalleerd.

Onze diensten omvatten onderzoeken met behulp van: