Bodemonderzoek en kwantitatieve Risico Evaluatie

De meeste Europese en Internationale wet- en regelgeving voor verontreinigde bodem en bodembescherming is gebaseerd op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Het is daarom belangrijk dat voor een succesvolle herontwikkeling van braakliggende gebieden en voormalige industriële locaties (Brownfields) alle onderliggende (bodem)onderzoeken, ecologische aspecten en saneringsplannen worden uitgevoerd conform de normen en eisen van de lokale overheid en dat de risico’s op een juiste wijze worden geïnterpreteerd.

RSK heeft standaard procedures die u kunnen helpen bij het verwerven en ontwikkelen van Brownfields. Onze standaard procedure is in het Verenigde Koninkrijk overgenomen door de “National House-Building Council” en RSK is proactief betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan.

RSK heeft in het Verenigde Koninkrijk meer gecertificeerde bodemspecialisten in dienst dan welke andere consultant dan ook en voor onze humane- en ecologische risico beoordelingen gebruiken wij de nieuwste bemonsterings- en analysemethoden. Voor de risico beoordelingen hebben wij Geologen, Toxicologen, Hydrologen Scheikundigen en Milieukundigen in dienst waarmee we het volledige scala aan verontreinigingen in land, water en waterbodem kunnen onderzoeken en beoordelen.