Asbest risico evaluatie en -beheer

De asbest afdeling van RSK in het Verenigd Koninkrijk is UKAS geaccrediteerd voor test- en inspectiediensten. Dit betekent dat we volledig voldoen aan de ISO 17025 en 17020 en op permanente basis onderworpen worden aan strenge audits.

Asbestinventarisaties

Onze werkzaamheden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Health and Safety Executive leidraad HSG 264 en omvat ondermeer:

 • Beheersonderzoek dat wordt uitgevoerd om eventuele blootstelling aan asbest te identificeren. Blootstelling kan plaatsvinden tijdens regulier gebruik van een pand of tijdens bijvoorbeeld onderhouds- of verbouwingswerkzaamheden;
 • Onderzoeken ten behoeve van renovaties welke gedaan moeten worden voordat er enige aanpassingen aan een gebouw mogen worden uitgevoerd;
 • Onderzoeken ten behoeve van sloop welke gedaan moeten worden voorafgaand aan de afbraak van een tankstation of een gebouw. Deze bevatten onder meer een analyse van alle zones binnen een gebouw die normaal niet toegankelijk zijn.

Asbest beheer

Als onderdeel van de beheersing van de Asbest Regulaties 2012, is er een verplichting om asbest te beheren in gebouwen. RSK is geaccrediteerd om prioriteiten te stellen middels een management review en om indien nodig te helpen een beheersplan voor het gebouw op te stellen.

Door gebruik te maken van onze specifieke kennis van gebouwen en de bezetting van de ruimtes kunnen wij u helpen bij het in kaart brengen de noodzakelijke werkzaamheden. Veel asbestmaterialen vereisen ten minste een jaarlijkse controle om er voor te zorgen dat de toestand stabiel is. Ook dit is een dienst die RSK kan leveren.

Om te helpen bij het beheer van asbest, heeft RSK’s eigen business solution team een online management systeem ontwikkeld waarop klanten zich kunnen abonneren. Onderzoeksgegevens worden elektronisch vastgelegd met behulp van moderne communicatiemiddelen en zodoende direct gesynchroniseerd met de database.

De database biedt:

 • De mogelijkheid om de meest up-to-date informatie van verschillende locaties te bekijken;
 • Een zoekfunctie voor het op locatieniveau inzien van de meest recente resultaten van asbestinventarisaties, aanbevelingen en tijdschema’s voor acties;
 • Een documenten bibliotheek om kopieën van de documenten over het beheer van asbest op een bepaald terrein op te zoeken en uit te printen of door te sturen.;
 • Verschillende niveaus van gebruikerstoegang voor klanten die hiermee in staat worden gesteld om zelfstandig gegevens te beheren en op te nemen op basis van eigen inspecties.

Analytisch werk

RSK werkt volgens de Health and Safety Executive leidraad HSG 248 bij het uitvoeren van:

 • Viertrapstesten na verwijdering van asbesthoudende materialen;
 • Statische luchtmetingen voor bewaking van lekkage, achtergrond en veiligheidsstelling;
 • Persoonlijke luchttesten om de individuele blootstelling vast te stellen;
 • Bulk bemonstering en analyse.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij het project management van asbestsaneringen zoals bijvoorbeeld verwijderingspecificaties. Voor de aanbesteding van asbestsaneringen wordt alleen met erkende en asbestgecertificeerde aannemers gewerkt.

Asbest in de grond

Asbest in grond wordt een steeds groter probleem voor projectontwikkelaars wanneer er bijvoorbeeld oude bedrijfsterreinen (brownfields) worden verworven of herontwikkeld. RSK kan helpen door het verstrekken van:

 • Saneringsstrategieën: het leveren van maatwerk voor het beheren van de risico’s op een verontreinigde locatie;
 • Milieukundige begeleiding: assistentie ter plaatse en toezicht houden op de uitvoering en kwaliteit zodat gezorgd wordt voor een juiste naleving van milieuwetgeving tijdens het verwijderen en afvoeren van de verontreiniging;
 • Training: on-site toolbox besprekingen voor medewerkers van de site of daarbuiten en het geven van training voor projectmanagers om de herkenning van de potentiële problemen te vergroten en een beter te begrijpen. Het trainen van staf- en veldmedewerkers hoe de risico’s te herkennen en hoe hier op een verantwoorden wijze mee om te gaan. Dit alles om te komen tot een beter veiligheidsbewustzijn en begrip voor de protocollen om op locatie veilig te kunnen werken;
 • Monitoring van de lucht: bewaking en controle van de migratie van de vezels in de lucht, persoonlijke bewaking van personeel bij de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, het verzorgen van metingen en veiligheidsmonitoring tijdens ontgravingen.

Bij verkennend bodemonderzoek moet expliciet worden ingegaan op de vraag of er wel of niet asbest op de onderzoekslocatie aanwezig is of zou kunnen zijn (geweest). In het onderzoeksrapport moet worden gemotiveerd op grond van welke informatie en/of onderzoeken deze conclusie wordt getrokken.
Bij de beoordeling van het bodemonderzoek wordt gekeken of de aanwezigheid van asbest door middel van een gedegen historisch vooronderzoek en eventueel vervolgonderzoek aan de orde is gekomen. Dit verklaart het belang van een historisch vooronderzoek. Het vooronderzoek moet voldoen aan de NEN 5725, aangevuld met het asbestvooronderzoek zoals beschreven in de NEN 5707.

Bij een verkennend bodemonderzoek op asbest-onverdachte locaties wordt de NEN 5740 gevolgd, waarbij in het veld en bij het uitvoeren van de boringen visueel gelet moet worden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem.

Bij een verkennend bodemonderzoek op asbestverdachte locaties moet naast de NEN 5740 aanvullend gewerkt worden conform de NEN 5707 (asbest in grond).
Indien u meer informatie over een van onze diensten wilt, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of onze contactgegevens