Asbest

Vanaf 1 juli 1993 is het toepassen van asbest in Nederland, in welke vorm dan ook, verboden en zijn er strenge regels verbonden aan de verwijdering.

De arbeidsinspectie houdt hier toezicht op en treedt hard op tegen het onveilig verwijderen van asbest. Bedrijven die onveilig asbest verwijderen, kunnen hoge boetes krijgen. Rommelen met asbest kan dus zomaar het einde zijn van een bedrijf. Daarnaast publiceert de Nederlandse Arbeidsinspectie de gegevens van bedrijven die een zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan.

In gebouwen, installaties of materieel van voor deze periode kan asbest nog aanwezig zijn en heeft het  uw aandacht nodig omwille van de gezondheidsrisico’s voor uw personeel en klanten, maar ook ter voorkoming van verstoring van de bedrijfsvoering en om tijdig (financiële) voorzieningen te treffen.

RSK kan u uitstekend adviseren hoe om te gaan met het aanwezige asbest. Zonodig organiseren wij de inventarisatie naar asbest in gebouwen, installaties of in de bodem. Op basis van de resultaten van de inventarisatie stellen wij zo nodig een beheersplan op. In dit beheersplan worden de noodzakelijke maatregelen beschreven om nadelige gevolgen beheersbaar te maken en te voorkomen. Het tijdig nemen van beheersmaatregelen voorkomt / beperkt de gevolgen voor de gezondheid van uw personeel, klanten, buren en het imago van uw bedrijf. Veilig werken en de veiligheid van zowel personeel als eventuele omwonenden is hierbij het uitgangspunt.

RSK maakt voor het beheer gebruik van een digitaal platform ontwikkeld door RSK in het Verenigd Koninkrijk. Uitgebreide referenties zijn op aanvraag beschikbaar.