CO2 prestatieladder Niveau 5

Afgelopen augustus heeft RSK Nederland niveau 5, het hoogste niveau, behaald van de CO₂-prestatieladder! Vanuit niveau 5 kunnen we nog beter ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de noodzaak tot CO₂-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden realiseren.

Het streven is om in 2025 onze CO₂-uitstoot met 40% te verminderen ten opzichte van 2018. In 2022 was onze uitstoot 143,38 ton wat een reducering van 23% betekend. Dit ondanks de enorme groei van ons bedrijf in deze periode. Gecorrigeerd voor de omzet hebben we reeds een reductie van 51% behaald!

De maatregelen die tot nu toe zijn toegepast zijn:

  • inkopen groene stroom voor hoofdkantoor Ridderkerk (2019);
  • vervangen van conventionele armatuur door LED (2020);
  • start elektrificatie personenauto’s (2021);
  • start elektrificatie bedrijfsbussen (2022);
  • basis verwarming van ons hoofdkantoor middels de centrale airco-unit (2022);
  • bijverwarming op onze werkplekken met infraroodpanelen (2022);
  • installatie 63 zonnepanelen op hoofdkantoor Ridderkerk (2023).

Kijk voor meer informatie over onze CO2-footprint en reductiedoelstellingen op onze website

Ons meest recente certificaat vindt u hier