Certificaat “Verrichten handelingen H-XRF” behaald door RSK Netherlands voor het snel en efficient inkaderen van bodemverontreiniging met zware metalen (en begeleiden sanering hiervan)

We beschikken nu over een ruime poule aan ervaren veldmedewerkers, milieukundig begeleiders, veiligheidskundigen, DLP+ en projectleiders (!) die op een correcte en veilige wijze gebruik kunnen maken van de H-XRF handscanner op locatie.

Lees meer