Bodemonderzoek

Sinds de oprichting van RSK in 1989 voeren wij milieu- en cultuurtechnisch bodemonderzoek uit. Wij hebben een team van 65 medewerkers, inclusief 15 vaste veldonderzoekers en milieukundig begeleiders. Met vijf vestigingen in Nederland zijn we altijd dichtbij en bereikbaar. Onze kerndiensten bodem bestaan uit: historisch vooronderzoek, milieukundig bodemonderzoek, partijkeuringen grond, waterbodemonderzoek, asbest in grond onderzoek, onderzoek wegfunderingen en asfalt, opstellen saneringsplannen, geotechnisch- en geohydrologie advies.

Ecologie

Ecologisch onderzoek en beheer vormt een essentieel onderdeel in de planning en ontwikkeling van projecten. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Samen vormen ze het ecosysteem waarin we leven. RSK Netherlands helpt u bij het identificeren en beheersen van ecologische vraagstukken die uw projecten of ontwikkelingen beïnvloeden. We doen dit door gezamenlijk het project en de doelstelling te bespreken en u pragmatisch en realistisch te adviseren. Ons vaste team van zeven ecologen heeft de beschikking over een scala aan specialisaties en werkt samen met u, binnen de wettelijke kaders, aan de beste oplossing voor uw project, waarbij respect voor omgeving en milieu centraal staan..

Geohydrologie

Geohydrologie onderzoekt de stroming van water in de ondergrond en de interactie met bijvoorbeeld nabij gelegen oppervlaktewater of (mogelijke) verontreinigingen. RSK beschikt over eigen geohydrologen die in staat zijn u een bemalingsadvies te verstrekken. Dit kan eventueel worden uitgebreid met een ontgravingsadvies, een zettingsberekening of berekening opdrijfrisico van ondergrondse tanks en kelders. Een bemalingsadvies dient als basisdocument voor de aanvraag van vergunningen, meldingen en verzekeringen. Het bevat onder andere een analyse van de lokale grondwaterstanden en geohydrologische situatie, een prognose van het benodigde debiet en een verkenning van de omgevingseffecten. Onze geohydrologen zijn ook in staat om stromingsmodellen te genereren en verspreidingsrisico’s van grondwaterverontreiniging in beeld te brengen. Met een grondwatermeetnet kunnen wij de effecten van een bemaling of project op de omgeving 24/7 monitoren. Grondwatermeetnetten worden ook ingezet om de gevolgen van verdroging en infiltratiecappaciteit van regenwater te onderzoeken.

Over RSK Group

Welkom bij de RSK Group Limited. Sinds 1989 hebben wij overal ter wereld organisaties en bedrijven geholpen met het realiseren van projecten, zo efficiënt mogelijk, duurzaam, kosteneffectief en met een minimum aan milieu- en sociale impact. Wij hopen dat onze visie, expertise en arbeidsethos u zullen aanmoedigen om gezamenlijk het allerbeste resultaat voor uw bedrijf te realiseren.

De RSK Group is een innovatief bedrijf dat zichzelf altijd verder ontwikkelt: wij veranderen en bewegen met de ontwikkelingen in de markt mee en optimaliseren onze diensten zodat wij direct kunnen reageren of anticiperen op mondiale omstandigheden en lokale wet- en regelgeving. Al onze diensten zijn adviserend en richten zich op het leveren van oplossingen en toegevoegde waarde in plaats van het eenvoudigweg vergaren van gegevens en het aankruisen van vakjes op de checklists.

Het meedenken met de klant, het aandragen van verbeter voorstellen, het signaleren van mogelijkheden om kosten te besparingen en het optimaliseren en stroomlijnen van werkprocessen zijn onze speerpunten. Onze toewijding aan kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid wordt onderstreept door onze certificering volgens de ISO9001: 2015, ISO17025: 2017en de ISO17020:
2012. We zijn er trots op ons in ruim 30 jaar te mogen hebben ontwikkelen tot grootste in particulier bezit zijnde milieutechnisch adviesbureau.

 

Nieuws

U bent van harte welkom

18-09-2023

Woensdag 27 en donderdag 28 september staan wij tussen 09:00 en 16:00 op Vakbeurs Openbare Ruimte op de Jaarbeurs Utrecht. U vindt onze stand in…

CO2 prestatieladder Niveau 5

26-09-2023

Afgelopen augustus heeft RSK Nederland niveau 5, het hoogste niveau, behaald van de CO₂-prestatieladder! Vanuit niveau 5 kunnen we nog beter ons emissiereductiebeleid en een…

Najaar onderzoeken Ecologie

03-08-2023

Voor onze ecologen is het drukke herfstseizoen in aantocht. Daarom is het nu bij uitstek de tijd om uw planning voor ecologie op orde te…

Contact

U kunt via het onderstaande formulier of via de contactgegevens contact met ons opnemen. Wij horen graag van u.

Neem contact met ons op

  • +31 (0 )180 463330

  • RSK Netherlands B.V.
    Burgemeester de Zeeuwstraat 2
    2985AB Ridderkerk
    KvK: Rotterdam 29037909